Zorg op maat voor AYA's in de laatste levensfase


Beste collega,

AYA's zijn 'Adolescents and Young Adults' in de leeftijd van 18-35 jaar. Over de zorg voor AYA's met kanker in de laatste levensfase is weinig bekend. Naar de wensen en verwachtingen van AYA's met kanker en hun naasten is weinig onderzoek gedaan. Onduidelijk is of huisartsen zich voldoende gesteund en toegerust voelen om zorg te leveren aan AYA's in de laatste levensfase.

In ons project willen we onderzoeken wat huisartsen, AYA's met kanker, en naasten van AYA's met kanker belangrijke (zorg)doelen vinden tijdens de laatste levensfase. Daartoe vragen wij deelnemers om uit een lijst met onderwerpen op het gebied van somatisch, psychosociaal en spiritueel functioneren 8 thema's te kiezen die men het belangrijkste vindt tijdens de laatste levensfase van AYA's met kanker. Ook als u zelf (nog) geen ervaring heeft met de zorg voor een AYA met kanker in de laatste levensfase willen we graag weten welke thema's u het belangrijkste lijken.

Het kiezen van de 8 belangrijkste thema's en het invullen van enkele achtergrondvragen duurt ongeveer 10 minuten. De vragenlijst kan digitaal worden ingevuld.

De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt om beter richting te geven aan gesprekken die huisartsen en medisch specialisten voeren met AYA's met kanker en hun naasten over de laatste levensfase. Hierdoor kunnen AYA's en zorgverleners hun wensen en verwachtingen mogelijk beter op elkaar afstemmen, waardoor zowel AYA's als huisartsen zich beter begeleid en gesteund voelen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst,

Voor meer informatie:
Dr Janine Nuver, internist-oncoloog
Afdeling medische oncologie, UMCG
Tel: 050-3616161 (telefooncentrale) of 050-3612821 (secretariaat)
E-mail: AYAzorgopmaat@onco.umcg.nl