Zorg op maat voor AYA's in de laatste levensfase


AYA's zijn jongvolwassenen (‘Adolescents and Young Adults') in de leeftijd van 18-35 jaar. AYA's met kanker komen regelmatig in het ziekenhuis voor onderzoek en behandeling. Soms is kanker echter niet meer te genezen. Als er ook geen behandeling meer plaatsvindt in het ziekenhuis, dan neemt de huisarts meestal de zorg voor de AYA over. Dit noemen we ook wel de zorg in de laatste levensfase. Hoe lang deze periode duurt kan erg verschillen tussen AYA's.

Deze vragenlijst gaat over onderwerpen die AYA's, naasten van AYA's, en huisartsen belangrijk vinden in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Wij vragen u deze vragenlijst in te vullen als u zelf kanker heeft en 18-35 jaar oud bent. Ook als u geen of maar weinig ervaring heeft met zorg in de laatste levensfase, dan kunt u deelnemen aan het onderzoek.

Als u naaste van een AYA met kanker bent of werkzaam als huisarts, dan vragen wij u ook de vragenlijst in te vullen; u hoeft niet zelf ervaring te hebben met zorg in de laatste levensfase.

Om de vragenlijst te starten, klikt u hieronder op de knop die voor u van toepassing is.